e-hike

“Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi” (e-hike) İstanbul Kalkınma Ajansı desteği, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği(TESİD), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Taşıt Yan Sanayicileri Derneği(TAYSAD) ortaklığı ile Okan Üniversitesi “Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma Merkezi” (UTAS) tarafından kurulmuştur. Kurulma çalışmaları 1 Eylül 2014 de başlamıştır.