Per, 11/28/2019 - 15:06 By Umit
memcached

Memcached, bilgileri geçici olarak belleğe kaydederek uygulamalarınızı hızlandırmak için kullanılabilecek ücretsiz ve açık kaynaklı bir önbellekleme sistemidir. Memcached, WordPress, Drupal, Joomla ve diğer PHP tabanlı uygulamalar gibi web uygulamalarını hızlandırmanıza yardımcı olur.

Bu yazıda, Ubuntu 18.04 sunucusuna Memcached uygulamasını nasıl yükleyeceğinizi açıklayacağız.

Sisteminizi Güncelleyin

İlk önce, aşağıdaki paketleri kullanarak tüm paketleri en son sürüme güncelleyin:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Tüm paketler güncellendikten sonra, yapılandırma değişikliklerini uygulamak için sisteminizi yeniden başlatın.

reboot

Memcached Yükleme ve Yapılandırma

Varsayılan olarak, Memcached Ubuntu 18.04 varsayılan deposunda bulunur. Aşağıdaki komutu çalıştırarak kurabilirsiniz:

apt-get install memcached libmemcached-tools -y

Memcached'i yükledikten sonra Memcached hizmetini başlatın ve sistemin aşağıdaki komutla yeniden başlatılmasından sonra başlatılmasını sağlayın:

systemctl start memcached
systemctl enable memcached

Şimdi Memcached servisinin durumunu aşağıdaki komutla kontrol edebilirsiniz:

systemctl status memcached

? memcached.service - memcached daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2019-07-13 06:13:59 UTC; 13s ago
   Docs: man:memcached(1)
 Main PID: 21776 (memcached)
  Tasks: 10 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/memcached.service
      ??21776 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1 -P /var/run/memcached/memcached.pid

Jul 13 06:13:59 ubuntu1804 systemd[1]: Started memcached daemon.

Ayrıca Memcached servisinin çalışıp çalışmadığını da kontrol ederek şunu yazabilirsiniz:

ps aux | grep memcached

Aşağıdaki çıktıyı görmelisiniz:

memcache 21776 0.3 0.2 424764 2880 ?    Ssl 06:13  0:00 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1 -P /var/run/memcached/memcached.pid
root   22035 0.0 0.0 13136 1000 pts/0  S+  06:14  0:00 grep --color=auto memcached

Daha sonra, daha gelişmiş ayarlar için Memcached'i yapılandırmanız gerekecektir. Bunu yapmak için, /etc/memcached.conf dosyasını aşağıda gösterildiği gibi açın:

nano /etc/memcached.conf

Aşağıdaki satırları ihtiyacınıza göre değiştirin:

# Default connection port is 11211
-p 11211

# Specify which IP address to listen on.
-l 192.168.0.101
#Define the maximum number of Memory can be used by Memcached deamon.
-m 256

Dosyayı kaydedip kapatın ve ardından değişikliklerin uygulanabilmesi için Memcached services uygulamasını yeniden başlatın.

systemctl restart memcached

Apache ve PHP'yi Kur ve PHP'yi Memcached Kullanacak Şekilde Yapılandır
Memcached şimdi kuruldu ve yapılandırıldı. Ardından, Memcached'i kullanmak için Apache'yi kurmanız ve yapılandırmanız gerekecektir.

Öncelikle Apache ve PHP'yi aşağıdaki komutlarla diğer modüllerle kurun:

apt-get install apache2 php7.2 libapache2-mod-php7.2 php-memcached php7.2-cli -y

Yada sisteminizde Nginx server var ise;

PHP-FPM'i İlgili Nginx Memcached Modülleriyle Kurun

apt-get install php-fpm php-memcached php-cli -y

Yukarıdaki komutlar Memcached'in çalışması ve erişilebilir olması için gerekli PHP modüllerini kurar.

Nginx PHP site desteğini etkinleştirmek için, varsayılan site yapılandırma dosyasını açın ve PHP bloğunu etkinleştirin…

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Sonra PHP bölümünü etkinleştirmek için yorumu kaldırın.

server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server;
    ............
    ............

    index index.php index.html index.htm;

    # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      #
      # # With php-fpm (or other unix sockets):
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;    #Ubuntu 17.10
     # fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;    #Ubuntu 17.04
      # # With php-cgi (or other tcp sockets):
      # fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
 }
 ..........

Yaoılandırmaları işvelsel hale getirebilmek için nginx yeniden başlatın

sudo systemctl reload nginx.service

Ardından, Memcached'i test etmek için Apache ve Nginx web kök dizininde örnek bir phpinfo.php dosyası oluşturun.

<? php 
phpinfo (); 
?>

Dosyayı kaydedin ve kapatın. Ardından web tarayıcınızı açın ve http: //server-ip/phpinfo.php URL adresini yazın . PHP ile ilgili tüm modülleri ve Memcached bilgilerini aşağıdaki sayfada görmelisiniz.

Bilgiler gözüküyor ise;
Tebrikler! Memcached'i Ubuntu 18.04 sunucusuna başarıyla yüklediniz. Daha fazla bilgi için Memcache Herhangi bir sorunuz varsa, sormaya çekinmeyin.

Mutlu Kodlamalar