Cu, 02/26/2021 - 20:59 By Umit
ssh bağlantı noktası

Linux veya Unix Sunucusu için SSH Bağlantı Noktasını değiştirme prosedürü

  1. Terminal uygulamasını açın ve sunucunuza SSH aracılığıyla bağlanın.
  2. Find komutunu yazarak sshd_config dosyasını bulun.
  3. Sshd sunucu dosyasını düzenleyin ve Port seçeneğini ayarlayın.
  4. Dosyayı kaydedin ve kapatın
  5. Linux'ta ssh bağlantı noktasını değiştirmek için sshd hizmetini yeniden başlatın.

Aşağıdaki komutu yazarak sshd_config dosyasını bulun

find / -name "sshd_config" 2>/dev/null

Örnek çıktılar:

/ etc /ssh /sshd_config

Find komutu, sshd_config adlı sshd sunucusu yapılandırma dosyasını bulmaya çalışır.

Dosyayı düzenleyin ve Bağlantı Noktası seçeneğini ayarlayın

Aşağıdaki komutu yazın: Aşağıdaki

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Aşağıdaki okunan satırı bulun:

Port 22

yada

#Port 22

Bağlantı noktasını 2222'ye ayarlamak için şunu girin:

Port 2222

Dosyayı kaydedin ve kapatın. 0-1023 bağlantı noktası numaralarının çeşitli sistem hizmetleri için ayrıldığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, 1024 ile 65535 arasında bağlantı noktası numaralarını seçmenizi öneririm. Aşağıda, ayrıcalıklı hizmetlerin ve iyi bilinen bağlantı noktalarının ortak bir listesi verilmiştir:

Liman Protokol Hizmet
20 tcp ftp verileri
21 tcp Ftp sunucusu
22 tcp ssh sunucusu
23 tcp telnet sunucusu
25 tcp e-posta sunucusu
53 tcp / udp Alan adı sunucusu
69 udp tftp sunucusu
80 tcp HTTP sunucusu
110 tcp / udp POP3 sunucusu
123 tcp / udp NTP sunucusu
443 tcp HTTPS sunucusu

İnternet ağ hizmetleri listesini görmek için cat komutunu / grep komutunu / egrep komutunu kullanın:

cat /etc/services
less /etc/services
more /etc/services
grep -w '22/tcp' /etc/services
grep SSH /etc/services
grep -w '80/tcp' /etc/services
egrep -w '(80|443|110|53)/tcp' /etc/services

Uyarı : Sisteminizde firewall kullanıyorsanız yeni bağlantı noktasını kabul etmek için güvenlik duvarı ayarlarınızı güncellemelisiniz. Aksi takdirde aşağıdaki komut ssh erişiminizi kilitleyecektir.

Bir CentOS / RHEL / Fedora Linux'ta aşağıdaki komutu yazın:
sudo service sshd restart

VEYA systemd ile CentOS / RHEL / Fedora Linux
sudo systemctl restart sshd

kullanıyorsanız : VEYA Ubuntu / Debian / Mint Linux kullanıyorsanız:
sudo service ssh restart

VEYA Ubuntu / Debian / Mint Linux kullanıyorsanız systemd ile:
sudo systemctl restart ssh

Veya FreeBSD Unix kullanıyorsanız, şunu girin:
sudo service sshd restart

2222 numaralı TCP bağlantı noktasının açıldığı nasıl doğrulanır?

Netstat komutunu veya ss komutunu kullanın:

ss -tulpn | grep 2222
netstat -tulpn | grep 2222

Yeni SSH bağlantı noktasını komut satırıyla kullanma
Sözdizimi şöyledir: Örneğin:

ssh -p {port} user@server
sftp -P {port} openssh-server
scp -P {port} source target
scp -P {port} /path/to/foo user@server:/dest/

yada

ssh user@serveradresi -p  {port}

Sonuç

Bu sayfada, sunucuyu bağlamak için ssh komut satırı seçeneği dahil olmak üzere hem Linux hem de Unix benzeri sistemlerde SSH bağlantı noktasının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki kaynaklara bakın:

OpenSSH SSH arka plan programı yapılandırma dosyası (sshd_config) kılavuz sayfası : https://man.openbsd.org/sshd_config