Pa, 03/25/2018 - 22:59 By Umit
composer php

Giriş

PHP Composer, kullanıcı kimlik doğrulaması veya veritabanı yönetimi gibi yaygın olarak kullanılan web sitesi bileşenlerini, kontrol etmeye yarayan, kullanıcıların "tekerleği yeniden icat etmek" zorunda kalmasını engelleyen bir PHP paket yönetim sistemidir. Composer, Ruby's Bundler gibi diğer popüler paket yönetim sistemleri ile modellenmiştir.

Composer vs Pear

PEAR, PHP için ilk önemli paket yönetim sistemiydi. Ancak, PEAR son yıllarda geliştiricilerin lehine düşmüştür. PEAR'a dahil edilmek üzere onaylanmış paket alma zorluğu nedeniyle, PEAR aracılığıyla temin edilebilen paketlerin çoğu güncel değildir. PEAR ayrıca kullanıcıların sistem genelinde paket yüklemesini gerektirirken Composer, sistem genelinde veya proje bazında paketleri yüklemenizi sağlar. Composer ayrıca bağımlılıkları ele almada daha iyi olma eğilimindedir, daha geniş ve daha güncel bir kod tabanına sahiptir ve daha aktif bir şekilde sürdürülür.

Gereksinimler

Linux çalıştıran Sunucusu (Ubuntu , Debian)
PHP yüklü ve yapılandırılmış, sürüm 5.3.2 veya daha yüksek

PHP versiyonunuzu kontrol etmek için php -v komutunu kullanın:

PHP 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.28-0ubuntu0.16.04.1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Bu örnekte, sunucu PHP 7.0.28 sürümünü çalıştırıyor.

PHP Composer Kurulumu

Paketlerinizi güncelleyin:

sudo apt-get update

Yoksa eğer Curl yardımcı programını yükleyin:

sudo apt-get install curl

Composer indirin

sudo curl -s https://getcomposer.org/installer | php

composer.phar dosyasını taşıyın:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Yüklemeyi test etmek için composer komutunu kullanın. Composer doğru şekilde yüklendiyse, sunucu uzun bir yardım bilgileri ve komutları listesiyle yanıt verecektir:


/ ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.6.3 2018-01-31 16:28:17

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help           Display this help message
 -q, --quiet          Do not output any message
 -V, --version         Display this application version
   --ansi           Force ANSI output
   --no-ansi         Disable ANSI output
 -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
   --profile         Display timing and memory usage information
   --no-plugins        Whether to disable plugins.
 -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
 -v|vv|vvv, --verbose      Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 about             Shows the short information about Composer.
 archive            Creates an archive of this composer package.
 browse            Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 check-platform-reqs      Check that platform requirements are satisfied.
 clear-cache          Clears composer's internal package cache.
 clearcache          Clears composer's internal package cache.
 config            Sets config options.
 create-project        Creates new project from a package into given directory.
 depends            Shows which packages cause the given package to be installed.
 diagnose           Diagnoses the system to identify common errors.
 drupal-phpunit-upgrade    Runs the drupal-phpunit-upgrade script as defined in composer.json.
 drupal-phpunit-upgrade-check Runs the drupal-phpunit-upgrade-check script as defined in composer.json.
 dump-autoload         Dumps the autoloader.
 dumpautoload         Dumps the autoloader.
 exec             Executes a vendored binary/script.
 global            Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME).
 help             Displays help for a command
 home             Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
 info             Shows information about packages.
 init             Creates a basic composer.json file in current directory.
 install            Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
 licenses           Shows information about licenses of dependencies.
 list             Lists commands
 outdated           Shows a list of installed packages that have updates available, including their latest version.
 phpcbf            Runs the phpcbf script as defined in composer.json.
 phpcs             Runs the phpcs script as defined in composer.json.
 prohibits           Shows which packages prevent the given package from being installed.
 remove            Removes a package from the require or require-dev.
 require            Adds required packages to your composer.json and installs them.
 run-script          Runs the scripts defined in composer.json.
 search            Searches for packages.
 self-update          Updates composer.phar to the latest version.
 selfupdate          Updates composer.phar to the latest version.
 show             Shows information about packages.
 status            Shows a list of locally modified packages.
 suggests           Shows package suggestions.
 update            Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 upgrade            Upgrades your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
 validate           Validates a composer.json and composer.lock.
 why              Shows which packages cause the given package to be installed.
 why-not            Shows which packages prevent the given package from being installed.

Herşey tamamsa composer kurulumu tamamlanmış demektir. Drupal ve Composer kullanımı ile alakalı yazımıza göz atabilirsiniz.

Mutlu kodlamalar