Per, 01/18/2018 - 21:22 By Umit
drupal 8

Bazen, otomatik tamamlama sonuçlarında ek veriler görüntülemek, örneğin başlığın yanında içerik dili eklemek veya varlık türünü veya diğer ilgili verileri görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu blog yazısında, Drupal 8'deki otomatik tamamlama alanlarındaki önerileri nasıl değiştireceğim göstereceğim.

İşte kullanacağımız modül yapısı:

alter_entity_autocomplete/
 - alter_entity_autocomplete.info.yml
 - alter_entity_autocomplete.services.yml
 - src/
  - EntityAutocompleteMatcher.php
  - Controller/
   - EntityAutocompleteController.php
  - Routing/
   - AutocompleteRouteSubscriber.php

alter_entity_autocomplete.info.yml dosyasının içeriği:

name: Alter Entity Autocomplete
description: The module alters entity autocomplete suggestion list.
type: module
core: 8.x

alter_entity_autocomplete.services.yml dosyasının içeriği:

services:

 alter_entity_autocomplete.route_subscriber:
  class: Drupal\alter_entity_autocomplete\Routing\AutocompleteRouteSubscriber
  tags:
   - { name: event_subscriber }

 alter_entity_autocomplete.autocomplete_matcher:
  class: Drupal\alter_entity_autocomplete\EntityAutocompleteMatcher
  arguments: ['@plugin.manager.entity_reference_selection']

src/EntityAutocompleteMatcher.php dosyasının içeriği. Sonuçların çıktısını değiştireceğiniz dosya budur: sugesstions/autocomplete

 $target_type,
   'handler'     => $selection_handler,
   'handler_settings' => $selection_settings,
  ];

  $handler = $this->selectionManager->getInstance($options);

  if (isset($string)) {
   // Get an array of matching entities.
   $match_operator = !empty($selection_settings['match_operator']) ? $selection_settings['match_operator'] : 'CONTAINS';
   $entity_labels = $handler->getReferenceableEntities($string, $match_operator, 10);

   // Loop through the entities and convert them into autocomplete output.
   foreach ($entity_labels as $values) {
    foreach ($values as $entity_id => $label) {

     $entity = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage($target_type)->load($entity_id);
     $entity = \Drupal::entityManager()->getTranslationFromContext($entity);

     $type = !empty($entity->type->entity) ? $entity->type->entity->label() : $entity->bundle();
     $status = '';
     if ($entity->getEntityType()->id() == 'node') {
      $status = ($entity->isPublished()) ? ", Published" : ", Unpublished";
     }

     $key = $label . ' (' . $entity_id . ')';
     // Strip things like starting/trailing white spaces, line breaks and tags.
     $key = preg_replace('/\s\s+/', ' ', str_replace("\n", '', trim(Html::decodeEntities(strip_tags($key)))));
     // Names containing commas or quotes must be wrapped in quotes.
     $key = Tags::encode($key);
     $label = $label . ' (' . $entity_id . ') [' . $type . $status . ']';
     $matches[] = ['value' => $key, 'label' => $label];
    }
   }
  }

  return $matches;
 }

}

src/Controller/EntityAutocompleteController.php dosyasının içeriği:

matcher = $matcher;
  $this->keyValue = $key_value;
 }

 /**
  * {@inheritdoc}
  */
 public static function create(ContainerInterface $container) {
  return new static(
   $container->get('alter_entity_autocomplete.autocomplete_matcher'),
   $container->get('keyvalue')->get('entity_autocomplete')
  );
 }

}

src/Routing/AutocompleteRouteSubscriber.php dosyasının içeriği:

get('system.entity_autocomplete')) {
   $route->setDefault('_controller', '\Drupal\alter_entity_autocomplete\Controller\EntityAutocompleteController::handleAutocomplete');
  }
 }

}


Mutlu kodlamalar